مشارکت در اجرای پروژه های ساختمانی

پیمانکاری پروژه های تخصصی
مدیریت و نظارت تخصص محور

تخصص ما

• تاسیسات نیروگاهها وکارخانجات
• تجهیزات ودستگاههای صنعتی ،توربین ها وکمپرسورها-جرثقیلهای سقفی ودروازه ای
• موتورخانه های حرارت مرکزی وتهویه مطبوع
• صرفه جویی در مصرف انرژی مطابق مبحث نوردهم
• تاسیسات بهداشتی وشبکه فاضلاب خانگی وشهری
• تصفیه خانه های فاضلاب-گازرسانی فشارضعیف وفشار قوی شهری
• سیستم های هوای فشرده
• ساخت ونصب سازه های فلزی
• خرید وفروش وواردات وصادرات تجهیزات ودستگاهها
• اجرای PMتجهیزات ودستگاهها
• سردخانه ها
• آسانسورها
• تاسیسات نیروگاههای آبی وحرارتی وکارخانجات
• کلیدها وتابلو های فشار ضعیف ،متوسط وقوی
• صرفه جویی در مصرف انرژی
• ترانسها و ژنرتورها
• بریکر ها وکابلکشی
• UPS
• الکتروموتورها-تجهیزات ودستگاههای صنعتی
• کابل فیبر نوری و شبکه های IT
• دوربینهای مدار بسته
• سیستم های PLC
• شبکه های برق شهری
• شبکه های کابل مخابرات
• تجهیزات مخابراتی-خرید وفروش وواردات وصادرات
• راه و ساختمان
• آبخیزداری
• خدمات عمران شهری
• طراحی اجراء نیروگاههای کوچک CHPوCCHP در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی
• اداری وکارخانجات

اعضای هیئت مدیره