پروژه های تعمیرات ونگهداری

1-نگهداري شبكه كابل و شبکه هوائي مراكز پر ظرفيت (بالاي 5000 شماره )مخابرات خوانسار در سال 83
2-اصلاح وتعمیرات ونگهداری تاسیسات وموتورخانه مرکزی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در سال 86تا88
3-نگهداری تاسیسات وموتورخانه سیستم سرمایش وگرمایش ساختمان فن آوری وکسب کار شهرک صنعتی اشتهارد از سال 93 تا کنون
4-تعميرات ونگهداري تاسيسات بيمارستان فاطميه وساختمانها ودرمانگاههاي شبكه بهداشت خوانسار از سال 79 الي 82 به مدت سه سال(شامل موتورخانه ها –تجهیزات پزشکی بیمارستان-اتوکلاف-آسانسورها –تصفیه خانه )
5-تعميرات ونگهداري تاسيسات حرارت مركزي وآسانسور ساختمان تامين اجتماعي شعبه شهرستان خوانسار از سال 80 الي 83 به مدت چهار سال
6- نگهداري شبكه كابل وشبکه هوائي مراكز پر ظرفيت (بالاي 5000 شماره) مخابرات شهرستان داران در سال 83 و84