پروژه های خدماتی و مشاوره

خدماتی:
1-تامين نيروي انساني اداري كارخانه خودرو سازان فتح در سال 82
2-تامين نيروي انساني خدماتي بيمارستان فاطميه وشبكه بهداشت ودرمان شهرستان خوانسار در سال 79
مشاوره:
1-طراحی ونظارت براجرای شبكه گاز 60 پوندي محوطه شركت تعميرات نيروگاهي ايران در سال 86
2-طراحی فاز صفر ویک تاسیسات ساختمان اداری –تجاری آرتمیس واقع در ضلع شمالی دریاچه چیتگر با زیر بنای 360,000 متر مربع در سال 92 و93