پروژه های ساختمانی

1-اجراي ساختمان نمازخانه اداره مخابرات مركزي خوانساردر سال 80
2-اجرای عملیات بنایی دانشگاه علوم وصنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1389
3-اجرای سنگ کف ،آذرخش وپله آبنما محوطه سازی دانشگاه باقرالعلوم (ع) شهر قم در سال 1390
4-اجرای عملیات ساختمانی ونازک کاری برج نرگس –پروژه امین در انتهای اتوبان همت در سال 1387
5-اجرای آجرچینی ،سنگ نما،کاشی کاری دیواروکف،سفید کاری دیوار وایزولاسیون کامل ساختمان تصفیه خانه مرکزی فاضلاب پژوهشگاه صنعتی ایران در تهران در سال 1389
6-اجرای کاشی کاری آشپزخانه وسرویس های بهداشتی پروژه نواب شرکت هتل سازان پارس در سال 1390
7-اجرای عملیات نازک کاری پروژه دانشگاه شاهد درسال 1391
8-اجرای کلیه عملیات نازک کاری، دیوارکشی ،کاشی کاری و ایزولاسیون سرویس های بهداشتی و پنجره ها ی ساختمان جدید بیمارستان امام سجاد (ع) شهرستان شهریار در سال 1392
9-مدیریت پیمان اجرای کانال سازه بتنی وفلوم خط انتقال آب از رودخانه کردان به مناطق پایین دست به طول 1500 متر در سال 93 و94
10-اجرای بتن سخت کف پارکینگ طبقاتی در 8 طبقه (بیست هزار متر مربع)واقع در مجتمع تجاری اداری جم سنتر در سال 97